Obec Tismice
Obec Tismice

PROHLÁŠNÍ STAROSTKY OBCE K PROBLEMATICE SVAZKOVÉ ŠKOLY

Vzhledem k tomu, že jsou k ředitelům škol i veřejnosti ORP Český Brod vysílány nepravdivé informace ve smyslu, že některé obce "brání" projektu Svazkové školy DSO Český Brod - Doubravčice, považuji za nezbytné se k této skutečnosti vyjádřit, viz dále.

Vážení občané.

Obec Tismice se pravidelně účastní jednání ohledně výstavby svazkové školy v Českém Brodě a Doubravčicích. Zastupitelstvo obce Tismice po celou dobu deklaruje, že má zájem se projektu účastnit a jej finančně podpořit.

DSO zmiňovaná cena projektu se neoficiálně (není vysoutěženo) pohybuje od 1,1 do 1,5 mld Kč.  K zajištění cca 80 míst pro tismické školáky, je třeba uhradit 24 mil Kč, ve splátkách rozložených do r. 2026. Návrh Rámcové  smlouvy o spolupráci při výstavbě a budoucím provozu základní školy, předložený DSO Český Brod - Doubravčice, je pro obec Tismice naprosto neakceptovatelný. Opíráme se při tom o právní analýzu, kterou jsme si nechali zpracovat, a  kterou zkráceně interpretuji: 

Návrh smlouvy je vypracován naprosto jednostranně, kdy v DSO požaduje ve vztahu k povinnostem naprosto nepřiměřené záruky ze strany obce, jako v situaci, kdy by se obec měla podílet na projektu (i majetkově). Ve vztahu k právům obce je pak obec velmi limitována. Projekt se jeví jako velmi rizikový. DSO nemá zjevně představu o vývoji projektu, proto některá ustanovení formuluje velmi vágně, s přenosem veškerých rizik na obec. 

Ve snaze celou záležitost věcně řešit iniciovala obec Tismice konzultaci projektu a případného financování s úvěrovým managerem banky. Ten na setkání starostů jasně definoval, za jakých podmínek lze tento projekt financovat. Jeho argumenty nebyly DSO akceptovány. Naproti tomu byla na společném jednání DSO a obcí prezentována společnost, registrovaná v ČR jako s.r.o., která nabízí financování projektu s úrokem přes 40%.

Obec Tismice nechala zpracovat nový návrh smlouvy návrh smlouvy předkládaný obcí Tismice, který však DSO akceptoval pouze "v kosmetické míře" poslední návrh DSO po zapracování připomínek obce Tismice. Je třeba zdůraznit, že šířící se tvrzení, že obce chtějí po DSO, aby postavilo školu i v případě nepřiznání dotace (čl. II odst. II.2. smlouvy předkládané obcí Tismice) zcela popírá čl. VI.2. téže smlouvy. Jde o zcela účelovou a zavádějící interpretaci. Na základě čl. VI.2. může totiž DSO v případě, že se nepodaří zajistit financování projektu nebo v případě, že se nepodaří nalézt vhodného dodavatele stavby a nebude dohodnuto jiné řešení, smlouvu jednostranně vypovědět. V tom případě, ale musí DSO obci peníze v plné výši vrátit. A to je pro DSO ten zásadní problém, protože zatímco vše je "na vodě", bude DSO poskytnuté příspěvky od obcí postupně čerpat. V momentě, kdy se projekt zastaví, bude mít DSO, potažmo obec Doubravčice a město Český Brod své závazky uhrazeny , zatímco investující obce budou moct "vyhozené peníze odepsat". V případě obce Tismice to může fakticky znamenat až 2,4 mil Kč. 

Obec Tismice ve spolupráci s okolními obcemi iniciovala setkání s krajským radním pro školství.

Ve středu 22.6.2022 se k problému školství uskuteční (mj. i na náš popud) jednání 120 zástupců obcí Českobrodska, Berounska a Brandýska s hejtmankou Středočeského kraje, pracovníky odboru školství Středočeského kraje, s náměstky a pracovníky MŠMT a MF ČR. Krize v umísťování dětí je specifická právě pro Středočeský kraj. Není v silách malé obce, aby si řešila základní vzdělávání pouze ze svých vlastních zdrojů. Žádáme pomoc státu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, jménem Zastupitelstva obce Tismice prohlašuji: Obec Tismice má stále zájem na projektu svazkové školy spolupracovat, ale pouze jako partner, s jasnými pravidly financování a zodpovědností realizátora projektu DSO Český Brod – Doubravčice. 

 

                                                                         Martina Zdražilová, starostka obce Tismice

 

Přílohy

Ramcova_smlouva o spolupraci_pri_vystavbe_a_provozu_zs (verze 2022 05 20).docx

Ramcova_smlouva o spolupraci_pri_vystavbe_a_provozu_zs (verze 2022 05 20).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,45 kB

Ramcova_smlouva o spolupraci_pri_vystavbe_a_provozu_zs (verze 2022 06 07.docx

Ramcova_smlouva o spolupraci_pri_vystavbe_a_provozu_zs (verze 2022 06 07.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,01 kB
Datum vložení: 27. 6. 2022 11:54
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2022 9:59
Autor: Ing. Martina Zdražilová

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mapová aplikace

TopGis mapová aplikace obce Tismice

Fůra sena

Fůra sena