Obec Tismice
Obec Tismice

Dotace z rozpočtu obce Tismice 2021

Obecní dotace 2021 - vyhlášení

Zastupitelé na svém jednání dne 6.4.2021 probrali způsob nastavení dotací vzhledem k nákazové situaci a s ohledem na průběh čerpání dotací v r. 2020. Zastupitelé se dohodli, že pro rok 2021 bude Obecní úřad Tismice přijímat žádosti o dotace průběžně do vyčerpání prostředků. Žadatel podá žádost teprve ve chvíli, kdy si bude jist (s ohledem na nákazovou situaci), že akci zrealizuje.

Obecní úřad Tismice bez prodlení samostatně posoudí každou předloženou žádost o dotaci z hlediska formální správnosti. Žadatele buďto vyzve k doplnění žádosti nebo ji obratem rozešle zastupitelům k jejich vyjádření. Zastupitelé při svém rozhodování zohlední princip proporcionálního rozdělování prostředků mezi žadatele.

Na základě reakce alespoň nadpoloviční většiny zastupitelů, rozhodne starostka obce o přidělení či nepřidělení dotace a uzavře s žadatelem veřejnoprávní smlouvu. Obratem na účet žadatele zašle peněžní prostředky (dotaci).

Žadatel do 14 dní od ukončení akce předloží Obecnímu úřadu Tismice finanční vypořádání akce, vč. příloh., popř. do 7 dní po kontrole vyúčtování obecním úřadem vrátí nevyčerpané finanční prostředky na účet obce Tismice. Pokud žadatel nepředloží vyúčtování vč. příloh v požadovaném rozsahu a termínu, bude na toto jednání brán zřetel při rozhodování o přiznání podpory jím pořádaných dalších akcí.

Usnesení 7/2/2021:

Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podmínky poskytování dotací z rozpočtu obce Tismice pro rok 2021 a pověřuje starostku obce jejich zveřejněním.  Zastupitelstvo schvaluje nové znění veřejnoprávní smlouvy(Příloha 4) a schvaluje průběžné podávání žádostí až do vyčerpání finančních prostředků.  Celková částka vyčleněná pro dotace z rozpočtu obce Tismice činí pro rok 2021 celkem 100 000,- Kč.

Tismice žádost 2021 editovatelná.xlsx (15.23 kB)

Tismice smlouva-dotace_2021.pdf (55.2 kB)

Tismice - finanční vypořádání dotace 2021 editovatelné.doc (74 kB)

 

Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zodpovídá: Ing. Martina Zdražilová

Povodňový plán

Veřejná sbírka

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POŘÍZENÍ PÍŠŤALOVÝCH VARHAN PRO TISMICKOU BAZILIKU

úč.č.: 2101623783/2010

majitel účtu: obec Tismice

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101623783

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mapová aplikace

TopGis mapová aplikace obce Tismice

Fůra sena

Fůra sena