Obec Tismice
Obec Tismice

Obecní dotace

OBECNÍ DOTACE V ROCE 2019

Zastupitelstvo obce Tismice na svém jednání dne 29.1.2019 rozhodlo, že v roce 2019 je možné žádat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tismice.

Zastupitelstvo obce Tismice na svém jednání dne 6.5.2019 schválilo rozdělení dotací takto:zde ke stažení

 

V rozpočtu je na dotace z obecního rozpočtu vyčleněno 100 000,- Kč.

O poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tismice mohou subjekty žádat individuálně na předepsaných formulářích.

Žádat mohou právnické osoby.

Uznatelnými výdaji jsou výdaje vzniklé od 1.1. 2019.

O přidělení dotací rozhodne Zastupitelstvo obce Tismice na své schůzi.

Termín ukončení příjmu žádostí je středa 6. 3. 2019 v 19:00 hod.

Žádosti (formulář nazvaný Tismice žádost 2019 editovatelná + položkový rozpočet) mohou být podány v listinné podobě a následně osobně doručeny do kanceláře Obecního úřadu v Tismicích, kde budou opatřeny podacím razítkem anebo poštou tak, aby byly Obecnímu úřadu Tismice doručeny nejpozději 6. 3. 2019. Žádosti mohou být zaslány též e-mailem na adresu ou.tismice@volny.cz ve formátu pdf (naskenované se všemi náležitostmi vč. podpisu žadatele) a to rovněž v termínu středa 6. 3. 2019 v 19:00 hod.

Žádosti musí obsahovat všechny povinné náležitosti. Žadatel může požádat o podporu více projektů.  Ke každému projektu musí být podána samostatná žádost. Žadatel bude obcí Tismice na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Tismice vyrozuměn, zda a v jaké výši mu byla dotace schválena a bude vyzván k uzavření veřejnoprávní smlouvy. Schválené dotace budou vyplaceny na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, ve které bude mimo jiné stanovena povinnost předložit finanční vypořádání poskytnutých finančních prostředků.

Na dotaci nevzniká právní nárok. V případě nerozdělení vyhrazených prostředků bude možné podat žádost i v průběhu roku 2019. 

 

Povodňový plán

Veřejná sbírka

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POŘÍZENÍ PÍŠŤALOVÝCH VARHAN PRO TISMICKOU BAZILIKU

úč.č.: 2101623783/2010

majitel účtu: obec Tismice

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101623783

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Mapová aplikace

TopGis mapová aplikace obce Tismice

Fůra sena

Fůra sena