Obec Tismice
Obec Tismice

Obecní dotace

OBECNÍ DOTACE V ROCE 2020

Usnesení Zastupitelstva obce Tismice ze dne 28.4.2020, č. 9/3/2020

Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje financování předložených žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tismice v roce 2020 dle Přílohy č. 4 a s tím související navýšení objemu prostředků na 113 400,- Kč a pověřuje starostku obce uzavřením veřejnoprávních smluv s žadateli. Zároveň však zastupitelstvo výjimečně povoluje SDH Tismice, aby za případně nekonaný Den dětí použilo prostředky na ostatní plánované akce. Jiná vyjímka ostatním žadatelům povolena není.

Příloha č 4:

Individ. dotace obce Tismice 2020_FINAL schváleno.pdf (21.9 kB)

Veřejnoprávní smlouva VPS_2_2020_Hasiči Tismice_žadatel nad 50 000,- Kč

 

Zastupitelstvo obce Tismice na svém jednání dne 10. 2. 2020 rozhodlo, že v roce 2020 je možné žádat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tismice.

V rozpočtu je na dotace z obecního rozpočtu vyčleněno 100 000,- Kč.

O poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tismice mohou subjekty žádat individuálně na předepsaných formulářích.

Žádat mohou právnické osoby.

Uznatelnými výdaji jsou výdaje vzniklé od 1.1. 2020 do 31.12.2020.

O přidělení dotací rozhodne Zastupitelstvo obce Tismice na své schůzi.

Termín ukončení příjmu žádostí je středa 4. 3. 2020 v 19:00 hod.

Žádosti (formulář nazvaný Tismice žádost 2020 editovatelná + položkový rozpočet) mohou být podány v listinné podobě a následně osobně doručeny do kanceláře Obecního úřadu v Tismicích, kde budou opatřeny podacím razítkem anebo poštou tak, aby byly Obecnímu úřadu Tismice doručeny nejpozději 4. 3. 2020. Žádosti mohou být zaslány též e-mailem na adresu ou.tismice@volny.cz ve formátu pdf (naskenované se všemi náležitostmi vč. podpisu žadatele) a to rovněž v termínu středa 4. 3. 2020 v 19:00 hod.

Žádosti musí obsahovat všechny povinné náležitosti. Žadatel může požádat o podporu více projektů.  Ke každému projektu musí být podána samostatná žádost. Žadatel bude obcí Tismice na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Tismice vyrozuměn, zda a v jaké výši mu byla dotace schválena a bude vyzván k uzavření veřejnoprávní smlouvy. Schválené dotace budou vyplaceny na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, ve které bude mimo jiné stanovena povinnost předložit finanční vypořádání poskytnutých finančních prostředků.

Na dotaci nevzniká právní nárok. V případě nerozdělení vyhrazených prostředků bude možné podat žádost i v průběhu roku 2020. 

Pozn.: Dotaci lze čerpat i na paušálně stanovené uznatelné výdaje, a to ve výši 15 % z celkových uznatelných výdajů projektu. Tzn., že 15 % celkových uznatelných výdajů (viz body a) až f) článku IV. smlouvy) projektu nemusí žadatel dokládat daňovým dokladem.

Upozornění: Nedodržení podmínek smluv (zejm. termíny a účel dotace) může vést k vrácení dotace!

Povodňový plán

Veřejná sbírka

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POŘÍZENÍ PÍŠŤALOVÝCH VARHAN PRO TISMICKOU BAZILIKU

úč.č.: 2101623783/2010

majitel účtu: obec Tismice

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101623783

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mapová aplikace

TopGis mapová aplikace obce Tismice

Fůra sena

Fůra sena