Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

27. 4. 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TISMICE ZA ROK 2017 - SCHVÁLENÝ

přílohy viz návrh

 

 

ZÁVĚRČNÝ ÚČET OBCE TISMICE 2017 - NÁVRH

zveřejněno od 13.3.2018 - do schválení Zastupitelstvem obce Tismice

NÁVRH - Závěrečný účet obce Tismice za rok 2017 zde ke stažení

Příloha č. 1: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tismice za rok 2017 zde ke stažení

Příloha č. 2: Účetní závěrka Mateřské školy Tismice, příspěvkové organizace zde ke stažení

Příloha č. 3: Komentář k rozboru plnění rozpočtu v roce 2017 zde ke stažení

Příloha č. 4: Výkaz FIN 2-12 M zde ke stažení

Příloha č. 5: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky obce Tismice 2017 zde ke stažení

 

 

20.2.2018 -  celoročně

SCHVÁLENÝ Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice na období 2018 - 2023 zde ke stažení, tabulka - příloha zde ke stažení

 

2.2.2018 - celoročně

Rozpis schváleného rozpočtuna rok 2018  po položkách zde ke stažení

 

15.12. - 29.12.2017

SCHVÁLENÝ Střednědobý výhledu rozpočtu MŠ Tismice zde ke stažení

SCHVÁLENÝ Návrh objemu a rozdělení provozního příspěvku zřizovatele pro MŠ Tismice na rok 2018 zde ke stažení

SCHVÁLENÝ Rozpočet (závazné ukazatele) obce Tismice na rok 2018 zde ke stažení

SCHVÁLENÝ Rozpočtový výhled obce Tismice na období 2018 - 2023 zde ke stažení

SCHVÁLENÝ Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice zde ke stažení

 

 

24.11.2017 NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Tismice zde ke stažení

21.11.2017 NÁVRH Rozpočtu obce Tismice na rok 2018 (závazné ukazatele) zde ke stažení

21.11.2017 NÁVRH Rozpočtu MŠ Tismice na rok 2018 zde ke stažení

21.11.2017 NÁVRH Rozpočtového výhledu obce Tismice na období 2018 - 2023 zde ke stažení

21.11.2017 NÁVRH Místního strategického dokumentu rozvoje obce Tismice zde ke stažení

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů lze nahlédnout v kanceláři starosty obce Tismice v úředních hodinách Obecního úřadu Tismice.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Tismice uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění (tj. do 11. 12. 2017) nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

 

5. 5. 2017

Závěrečný účet obce Tismice za rok 2016 zde ke stažení

 

20. 3. 2017

Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Tismice, příspěvkové organizace na období let 2018 - 2019 zde ke stažení

 

17. 3. 2017

Schválený provozní příspěvek obce Tismice pro MŠ Tismice na rok 2017 zde ke stažení

 

6.3. 2017

Závěrečný účet obce Tismice za rok 2016 - NÁVRH  zde ke stažení

Příloha č. 1: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016zde ke stažení

Příloha č. 2: Roční uzávěrka MŠ Tismice - založena v kanceláři starosty na OÚ Tismice

Příloha č. 3: Komentář k rozboru plnění rozpočtu v roce 2016 (zveřejněno 9. 3. 2017)     zde ke stažení

Příloha č. 4: Výkaz FIN 2-12 M zde ke stažení

Příloha č. 5: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha účetní závěrky zde ke stažení

 

3. 3. 2017

Rozpis schváleného rozpočtu obce Tismice po položkách zde ke stažení

Komentář:

V souladu s novelou vyhlášky č. 463/2016 Sb.,  o rozpočtové skladbě, účinnou od 1. 1. 2017 byly ve schváleném rozpisu rozpočtu po položkách nahrazeny položky takto:

položka 221 položkou 2292

položka 1351 položkou 1382

položka 1355 položkou 1383

 

3.3. 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Tismice za rok 2016 zde ke stažení

 

30. 12. 2016

Schválený rozpočtový výhled obce Tismice na období 2017 - 2022, vč. rozpisu čerpání zde ke stažení, tabulka čerpání prostředků dle RV

 

28. 12. 2016

Schválený rozpočet obce Tismice na rok 2017 (závazné ukazatele) zde ke stažení

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v jeho aktuálním znění, dle § 11, obec Tismice oznamuje, že do  listinné podoby rozpočtu lze nahlédnou v kanceláři starosty Obecního úřadu Tismice. 

 

17. 11. 2016

Návrh Závazných ukazatelů rozpočtu obce Tismice na rok 2017 zde ke stažení

 

17. 11. 2016

Návrh Rozpočtového výhledu na období 2017 - 2022 zde ke stažení

 

16. 11. 2016

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Tismice v roce 2016 zde ke stažení