Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

Bezhotovostní platby

 • Číslo účtu: 6124151/0100
 • Bankovní spojení: Komerční banka

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech a hodinách.

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
 

 • poplatky za odpad 
       Výše poplatku pro rok 2014 činí každou osobu v obci se zdržující a produkující odpad
       (dle Zákona o odpadech)                                                                    700,-       Kč.
       Poplatek je splatný  jednorázově, nejpozději do 28.2.2014. V případě, kdy poplatková
       povinnost za domácnost převýší částu 1000,- Kč je možné poplatek zaplatit ve dvou
       stejných splátkách k termínům do 28.2. a 30.6. příslušného kalendářního roku.
 
 • poplatky ze psů
  Výše poplatku  činí 100,- Kč za prvního psa, 150,- Kč za každého dalšího psa.
  Poplatek je splatný jednorázově v termínu do 31.3. příslušného kalendářního roku.

 

 • poplatky za užívání veřejného prostranství 
       Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí               provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení pro   
       poskytování prodeje a služeb, pro umístění reklamy, cirkusů, lunaparků a jiných 
       atrakcí, umístění  skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání
       veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby
       filmových a televizních děl.
      
 • poplatek z ubytovací kapacity