Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Pokyny pro veřejnost: zasílání elektronických zpráv prostřednictvím elektronické podatelny

1) Elektronická adresa podatelny (e-podatelna) organizace je: ou.tismice@volny.cz . Na tuto adresu je možno zasílat také běžné dotazy, informace, stížnosti bez povinnosti připojení uznávaného elektronického podpisu. Rovněž se na adresu e-podatelny mohou zasílat dále uvedená zákonem stanovená podání, která musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem odesílatele, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb (např. První certifikační autorita a.s., jejíž webová adresa je www.ica.cz), přičemž  certifikát musí být k podání připojen:

- u podání dle Správního řádu č. 500/04 Sb. (správní sankce),

- u podání dle Daňového řádu (zák. o správě daní a poplatků).

Pokud je činěno podání správci daně (daňové přiznání, hlášení, vyúčtování) prostřednictvím datové schránky, provádí se v souladu s novým Daňovým řádem, č. 280/09 Sb. Rovněž další, zákonem stanovené dokumenty je možno odesílat pouze prostřednictvím datových schránek.

2) Aby mohlo být se zprávami dále nakládáno, musí být doručované elektronické zprávy na adresu e-podatelny v tomto předepsaném formátu: doc, xls, pdf, rtf, txt, htm. Při fyzickém doručení datového nosiče na podatelnu musí být data opět ve zde předepsaném formátu, přičemž datovým nosičem může být CD, DVD či flash disc.

3) Přijetí zprávy na adresu e-podatelny je odesílateli potvrzeno „oznámením o doručení zprávy“ s uvedením datumu a času přijetí, identifikátoru dokumentu a uvedením jména zaměstnance podatelny. V zákonem uvedených případech je připojen i uznávaný elektronický podpis. Zpráva o přijetí je odesílateli zaslána nejpozději následující pracovní den po doručení.

4) Pokud je při přijetí zprávy zjištěno, že zpráva obsahuje „škodlivý kód“ (je zavirována), pak není dále zpracovávána a o této skutečnosti je uvědomen odesílatel.

5) K podpisu dokumentů, které musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem, jsou vydány kvalifikované certifikáty těmto zaměstnancům: Martina Zdražilová, Jana Strnadová.

6) V případě nejasností ohledně příjmu dokumentů na adresu e-podatelny je možno směřovat telefonické dotazy na číslo: 321 622 429, starosta .

7) S veškerými informacemi doručovanými na adresu e-podatelny je nakládáno v souladu se zák. č. 101/00 Sb., o ochraně osobních údajů.