Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Ve dnech 31.7. a 2.8.2018 vždy v čase od 7:00 do 15:30 hod bude v části Tismice i Limuzy přerušena dodávka elektrické energie.

PODROBNOSTI:
31.07.2018 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060603645 
Limuzy
1167814  , 1167815  , p.53/3 , 1  , 102/ev. , 11  , 12  , 13  , 14  , 15  , 16  , 17  , 18  , 19  , 2  , 20  , 22  , 23  , 24  , 25  , 26  , 27  , 28  , 29  , 3  , 30  , 31  , 32  , 33  , 34  , 35  , 36  , 37  , 38  , 39  , 4  , 41  , 42  , 43  , 45  , 46  , 47  , 48  , 49  , 5  , 50  , 51  , 52  , 53  , 54  , 55  , 56  , 57  , 58  , 59  , 6  , 63  , 64  , 65  , 66  , 67  , 68  , 7  , 8 

Tismice
1176218  , 1176219  , 156/1 , 55/3 , 943677  , 947850  , 962096  , p.377/6 , 1  , 10  , 100  , 101  , 102  , 103  , 104  , 105  , 106  , 107  , 108  , 109  , 11  , 110  , 111  , 112  , 113  , 114  , 115  , 116  , 117  , 118  , 119  , 12  , 120  , 121  , 122  , 123  , 124  , 125  , 126  , 127  , 128  , 130  , 131  , 133  , 139  , 14  , 142  , 15  , 16  , 17  , 18  , 19  , 2  , 20  , 21  , 22  , 23  , 25  , 26  , 27  , 28  , 29  , 3  , 30  , 31  , 33  , 34  , 35  , 36  , 37  , 38  , 39  , 4  , 40  , 41  , 42  , 43  , 44  , 45  , 46  , 47  , 48  , 5  , 50  , 51  , 52  , 53  , 54  , 55  , 56  , 57  , 58  , 59  , 6  , 60  , 61  , 62  , 63  , 64  , 65  , 66  , 68  , 69  , 7  , 71  , 72  , 73  , 74  , 75  , 76  , 77  , 78  , 8  , 80  , 81  , 82  , 83  , 84  , 85  , 86  , 87  , 88  , 89  , 9  , 90  , 91  , 92  , 93  , 94  , 95  , 96  , 97  , 98  , 99  , E8 , parc.č. 1303/3 , parc.č. 340/2 , parc.č. 374/4 , parc.č. 414/2 , parc.č. 547/4 , parc.č. 690 , parc.č. 75/2,11,13 , parc.č. 95/1


02.08.2018 (07:00 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060603650 
PODROBNOSTI:

Limuzy
1167814  , 1167815  , p.53/3 , 1  , 102/ev. , 11  , 12  , 13  , 14  , 15  , 16  , 17  , 18  , 19  , 2  , 20  , 22  , 23  , 24  , 25  , 26  , 27  , 28  , 29  , 3  , 30  , 31  , 32  , 33  , 34  , 35  , 36  , 37  , 38  , 39  , 4  , 41  , 42  , 43  , 45  , 46  , 47  , 48  , 49  , 5  , 50  , 51  , 52  , 53  , 54  , 55  , 56  , 57  , 58  , 59  , 6  , 63  , 64  , 65  , 66  , 67  , 68  , 7  , 8 

Tismice
1176218  , 1176219  , 156/1 , 55/3 , 943677  , 947850  , 962096  , p.377/6 , 1  , 10  , 100  , 101  , 102  , 103  , 104  , 105  , 106  , 107  , 108  , 109  , 11  , 110  , 111  , 112  , 113  , 114  , 115  , 116  , 117  , 118  , 119  , 12  , 120  , 121  , 122  , 123  , 124  , 125  , 126  , 127  , 128  , 130  , 131  , 133  , 139  , 14  , 142  , 15  , 16  , 17  , 18  , 19  , 2  , 20  , 21  , 22  , 23  , 25  , 26  , 27  , 28  , 29  , 3  , 30  , 31  , 33  , 34  , 35  , 36  , 37  , 38  , 39  , 4  , 40  , 41  , 42  , 43  , 44  , 45  , 46  , 47  , 48  , 5  , 50  , 51  , 52  , 53  , 54  , 55  , 56  , 57  , 58  , 59  , 6  , 60  , 61  , 62  , 63  , 64  , 65  , 66  , 68  , 69  , 7  , 71  , 72  , 73  , 74  , 75  , 76  , 77  , 78  , 8  , 80  , 81  , 82  , 83  , 84  , 85  , 86  , 87  , 88  , 89  , 9  , 90  , 91  , 92  , 93  , 94  , 95  , 96  , 97  , 98  , 99  , E8 , parc.č. 1303/3 , parc.č. 340/2 , parc.č. 374/4 , parc.č. 414/2 , parc.č. 547/4 , parc.č. 690 , parc.č. 75/2,11,13 , parc.č. 95/1

14.08.2018 (07:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060606393 

Limuzy
1167814  , 1167815  , p.53/3 , 1  , 102/ev. , 11  , 12  , 13  , 14  , 15  , 16  , 17  , 18  , 19  , 2  , 20  , 22  , 23  , 24  , 25  , 26  , 27  , 28  , 29  , 3  , 30  , 31  , 32  , 33  , 34  , 35  , 36  , 37  , 38  , 39  , 4  , 41  , 42  , 43  , 45  , 46  , 47  , 48  , 49  , 5  , 50  , 51  , 52  , 53  , 54  , 55  , 56  , 57  , 58  , 59  , 6  , 63  , 64  , 65  , 66  , 67  , 68  , 7  , 8  , parc. 690 (VDJ)

25. 7. 2018

DOTAZNÍK: Zjišťování potřebnosti sociálních služeb v regionu

Vážení občané,
v souvislosti s realizací projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod“ Vás prosíme o vyplnění dotazníku, jímž se zjišťuje potřebnost sociálních služeb a informovanost obyvatel o sociálních službách. Zjištěné odpovědi budou důležitým podkladem pro návrhy opatření v oblasti sociálních služeb.
Dotazník potřebnosti sociálních služeb je možné vyplnit do 15.9.2018 na odkazu viz zobrazit více.
VŠECHNY ODPOVĚDI BUDOU ZPRACOVÁNY ANONYMNĚ. Děkujeme Vám za spolupráci.
Mgr. Bc. Jana Tůmová

odbor sociálních věcí
Město Český Brod
tel.: 730 870 953., 313 036 102 
email: tumova@cesbrod.cz

20. 6. 2018 Zobrazit více

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V TISMICÍCH

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V TISMICÍCHČtěte v samostatné odrážce KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

29. 5. 2018

ZTRÁTY A NÁLEZY

Na fotbalovém hřišti byl nalezen zámek na kolo. Chybí-li komu, hlaste se na Obecním úřadě v Tismicích.

3. 5. 2018

OBEC TISMICE PRODÁVÁ PALIVOVÉ DŘÍVÍ - SAMOVÝROBA

Vážení spoluobčané, především vám, místním obyvatelům Tismic a Limuz (v případě nezájmu mohou být uspokojeni i "přespolní") je určena možnost samovýroby (samotěžby) palivového dříví v obecním lese v Tismicích.

V současné době NENÍ NABÍZEN ŽÁDNÝ STROM určený k pokácení.

Máte-li o označené palivové dříví zájem, jste ochotni a schopni kmeny bezpečně pokácet, kontaktujte OÚ Tismice: 321 622 429 nebo: ou.tismice@volny.cz.

Podmínkou samotěžby je uzavření Smlouvy (viz. příloha) a to po předchozím jednání s odborným lesním hospodářem.

Ceny palivového dříví stanovené Zastupitelstvem obce Tismice dne 28.1.2016:

palivové dříví měkké 400,- Kč bez DPH za pmr

palivové dříví tvrdé
600,- Kč bez DPH za pmr
prostorový metr rovnaný)

5. 1. 2018 Zobrazit více

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ - 26 RD a 6 BD, včetně technického vybavení LIMUZY

AKTUÁLNĚ
Odvolání bylo úspěšné, viz. příloha níže


Obec Tismice podala v zákonné lhůtě proti vydanému rozhodnutí své odvolání.

AKTUÁLNĚ K 22. 12. 2016

Včera 21. 12. 2016 v 16:52:48 hod bylo obci Tismice datovou schránkou doručeno Územní rozhodnutí na výstavbu rodinných a bytových domů v areálu statku v Limuzích. Vzhledem k nastupujícím svátkům a vytížení pošt je pravděpodobné, že účastníci řízení neobdrží rozhodnutí zasílaná poštou na dodejku včas. Termín pro odvolání je přitom stanoven na 15 dnů ode dne oznámení, dle právního zástupce obce tedy do 5.1.2017.
Obec své odvolání připravuje.
Rozhodnutí je vyvěšeno na www.tismice.cz/úřad obce/ úřední deska a také zde, níže.

3.11. 2016
Dne 29. 10. 2016 vyšel v MF Dnes - Střední Čechy článek: "Třikrát víc lidí obec nezvládne" (čtěte v příloze)


AKTUÁLNĚ K 30. 8. 2016
Územní řízení spis. zn. S-MUCB27533/2015/STAV/Bud (26 RD a 6 BD, technická a dopravní infrastruktura a dělení pozemků) bylo zahájeno 2.3.2016. Obec se v průběhu přípravy řízení (před zahájením řízení dne 25.3.2016) vyjádřila k záměru kladně, resp. požadovala rekonstrukci komunikace 704 a údržbu komunikací obecně při stavbě. To bylo následně ošetřeno dvěma plánovacími smlouvami, jež OZ schválilo.

Následně proběhlo ústní jednání na místě dne 20. 3. 2016 a 17.5.2016. Během diskuze vyplynulo několik závažných problémů, které obec zapracovala do svých stanovisek, viz vyjádření obce ze dne 23.3. a později z 14.6.2016.

Dne 7.3.2016 bylo zahájeno samostatné řízení MUCB 6206/2016, spis.zn. S-MUCB6021/2016/STAV/Bud o odstranění objektů bývalého statku (vyjma sýpky) a 30.5.2016 bylo v této věci samostatně kladně rozhodnuto o odstranění stavby – objekty bývalého statku Limuzy, č.j.: MUCB 14684/2016, spis. zn. S-MUCB6021/2016/STAV/Bud.

Stavební úřad v reakci na podněty obce Tismice i jednotlivých občanů vyzval projektanta k doplnění podkladů.

Dne 16. 8.2016 stavební úřad oficiálně oznámil pokračování řízení a zároveň zaslal Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí

***
***

27. 5. 2016 - dne 17. 5. 2016 proběhlo ve Společenské místnosti v Limuzích jednání vedené úřednicí stavebního úřadu. K výraznějšímu posunu ve vyjasnění vzniklých otázek nedošlo.
K nahlédnutí zde byl nový hydrogeologický posudek - viz příloha.


17. 5. 2016 - nařízení ústního jednání, viz. příloha

Záměr výstavby rodinných domů a bytových domů je v souladu s územním plánem Tismice.

První územní rozhodnutí (viz. příloha) bylo vydáno 5.1.2006. Toto bylo opakovaně prodlužováno.

Z důvodu opomenutí žádosti o poslední prodloužení, pozbylo původní rozhodnutí platnosti. Proto bylo v roce 2015 zahájeno nové územní řízení. Podkladem pro toto řízení je projektová dokumentace (viz. příloha), bez významných změn od roku 2006.

V rámci znovuzahájeného řízení uzavřela obec Tismice s vlastníkem pozemků Plánovací smlouvu, která chrání obecní zájmy, resp. zájmy občanů v oblasti dopravní infrastruktury, včetně odvodnění a veřejného osvětlení (viz. přílohy).

Záměr byl podroben posouzení Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem Životního prostředí, v oblasti EIA - posuzování vlivů na životní prostředí (viz. příloha).

V neděli 20. 3. 2016 svolala starostka obce na podnět občanů veřejnou schůzi - setkání s projektantem, na které byly diskutovány možné problémy stavebního záměru, zásadně pak následující:

1. zásobování pitnou vodou - mocnost a kvalita zdroje
2. likvidace splaškových vod (žumpy) - resp. neověřená kapacita ČOV Český Brod a Úvaly
3. zachování fungování svodnice povrchových vod


Občané byli poučení o možnosti podat v zákonné lhůtě své podněty a připomínky.

Obec Tismice uplatnila své stanovisko (připomínky) dne 23. 3. 2016, viz příloha

5. 1. 2018 Zobrazit více

ZASTUPITELSTVO OBCE TISMICE HLEDÁ KANDIDÁTY NA POZICI ČLENA FINANČNÍHO VÝBORU

Zastupitelstvo obce Tismice doplní pozici člena finančního výboru zastupitelstva z řad občanů obce.
Svůj zájem vykonávat tuto funkci mohou občané vyjádřit dopisem, doručeným Obecnímu úřadu Tismice. Uveďte rovněž krátce své profesní zkušenosti.

M. Zdražilová, starostka obce

Více o činnosti výborů v přiložené metodice

5. 1. 2018 Zobrazit více

INFORMACE K AFRICKÉMU MORU PRASAT

Na území Středočeského kraje byla přijata opatření k zamezení šíření nákazy, viz přílohy:

21. 7. 2017 Zobrazit více

Nový dokumentární film o Marii Terezii vévodkyni savojské - neděle 26. 2. 2017 na ČT 2

Vážené dámy a pánové,
jsem rád, že Vás mohu informovat o dokumentárním filmu (délka 27 minut), který je věnován Marii Terezii vévodkyni savojské, dceři knížete Jana Adama z Liechtensteinu. Pořad bude odvysílán na ČT2 v neděli 26. února 2017 v pořadu Cesty víry, asi ve 12.30 (televizní program ještě není upřesněn).

V dokumentárním filmu vystoupí přední čeští historici z Univerzity Karlovy, kteří diváky seznámí se životem a dílem vévodkyně savojské, která se stala skutečnou dobrodějkou na středočeských panstvích Liechtensteinů, zejména na Černokostelecku. Řada zajímavých informací o jejím životě bude zveřejněna poprvé. V pořadu vystoupí i lichtenštejnský vládnoucí kníže Hans-Adam II.

Dne 20. února 2017 si připomeneme 245. výročí úmrtí velkorysé a štědré mecenášky. Mimo jiné zavedla povinnou bezplatnou školní docházku na svých panstvích o mnoho dříve, než Marie Terezie a vybudovala dobře fungující sociální systém. Zasloužila se o obnovu třicetiletou válkou těžce postiženého černokosteleckého panství, o opravu nebo postavení nových kostelů a o vybudování mariánského poutního místa v Tismicích u Českého Brodu.

Ve Vídni založila Savojskou rytířskou akademii, která ve své době měla vyšší kvalitativní úroveň, než vídeňská univerzita a založila zde i Dům savojských dam pro 20 chudých šlechtických dívek (polovina míst byla určena pro dívky z Českého království). V podpoře veřejných projektů a sociálních služeb pokračovali a pokračují další členové rodu Liechtensteinů dodnes.

Více informací o Marii Terezii savojské, které byla věnována výstava v městském muzeu v Kostelci nad černými lesy v létě 2012, naleznete také ve zpravodaji Česko-Lichtenštejnsko DNES č. 3/2012: http://www.hs-liechtenstein.cz/newsletter_3_2012cz2.pdf

Ing. Pavel Juřík
Historický spolek Liechtenstein

5. 2. 2017

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva

Informace pro občany týkající se povinnosti "Kontroly technického stavu a provozu zdroje vytápění na tuhá paliva" naleznete v sekci "Důležité odkazy"

1. 11. 2016

Stránka