Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

OBJEMNÝ ODPAD

Ve dnech 19. - 21. 10. 2018 budou na obvyklých místech přistaveny kontejnery na objemný odpad.

POZOR: nelze vhazovat stavební odpad, nebezpečný odpad a pneumatiky

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Termín svozu nebezpečného odpadu: 10.11.2018.

Harmonogram svozu je následující:

 

09:10 - 09:25

Limuzy

u rybníčku

11:20 - 11:35

Tismice

u OÚ

 

Odpad musí být předán od občanů či zástupců obce přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrných místech!!!

Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít.

************

DOPLNĚNÍ SYSTÉMU SEPARACE

Harmonogram svozů AKTUÁLNĚ 2018

PREZENTACE NOVĚ ZAVÁDĚNÉHO SYSTÉMU SEPARACE ODPADŮ

 

Vážení spoluobčané.

Zdokonalili jsme systém separace odpadů. Počínaje 1. červencem roku 2018 obdrží každá domácnost do výpůjčky (obec nádoby pronajímá od f. NYKOS a.s.) 1 ks žluté 240 l nádoby na plast a 1 ks modré 240 l nádoby na papír.

Tyto nádoby budou sváženy od každého domu 1 x měsíčně v termínu dle harmonogramu, který obdrží každý spolu s nádobami.

Bytovým domům budou zapůjčeny velké kontejnery 1100 l.

Místo nádob lze i nadále pro separaci plastů využívat žluté pytle, 1 ks /5,- Kč.

Velké kontejnery budou počínaje zářím 2018 z obecních prostranství odstraněny. V "separačních hnízdech" zůstanou pouze kontejnery na sklo, kov, oleje a sběr šatstva.

Komunální odpad bude nadále celoročně svážen pouze ve čtrnáctidenním rytmu. Problémy se svozem komunálního odpadu v topné sezóně budou řešeny s každým individuelně.

 

starostka obce

 

TERMÍNY SVOZU ODPADU V ROCE 2018

v pondělí 1 x 14 dní v sudý týden

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úhrady:

odpad                                700,- Kč na osobu

1.pes                                 100,- Kč

2. a další pes                    150,- Kč

Obecnní úřad přijímá hotovostní i bezhotovostní (č.ú. 6124151/0100, VS číslo popisné) platby již od 2. 1. 2018.

Splatnost do konce února 2018, resp. 2. polovina poplatku za odpad do 30. 6. 2018.

Obecní úřad upozorňuje,  že popelnice neoznačené známkou na rok 2018 nebudou od 1.3.2018 vyvezeny.