Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

OBECNÍ DOTACE V ROCE 2018

Tabulka rozdělení dotací v roce 2018 - schváleno 9.4.2018

tabulka rozdělení dotací 2018

 

Zastupitelstvo obce Tismice na svém jednání dne 15. 2. 2018 rozhodlo, že v roce 2018 je možné žádat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tismice.

Na dotace z obecního rozpočtu je vyčleněno 100 000,- Kč. O poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tismice mohou subjekty žádat individuálně na předepsaných formulářích. Žádat mohou právnické osoby. Uznatelnými výdaji jsou výdaje vzniklé od 1.1. 2018. O přidělení dotací rozhodne Zastupitelstvo obce Tismice na své schůzi. 

Termín ukončení příjmu žádostí je středa 14. 3. 2018 v 19:00 hod.

Žádosti (formulář nazvaný Tismice žádost 2018 editovatelná + položkový rozpočet) mohou být podány buď v listinné podobě a následně osobně doručeny do kanceláře Obecního úřadu v Tismicích, kde budou opatřeny podacím razítkem anebo poštou tak, aby byly Obecnímu úřadu Tismice doručeny nejpozději 14. 3. 2018.

Žádosti mohou být zaslány též e-mailem na adresu ou.tismice@volny.cz ve formátu pdf (naskenované se všemi náležitostmi vč. podpisu žadatele) a to rovněž v termínu středa 14. 3. 2018 v 19:00 hod.

Žádosti musí obsahovat všechny povinné náležitosti. Žadatel může požádat o podporu více projektů.  Ke každému projektu musí být podána samostatná žádost. Žadatel bude obcí Tismice na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Tismice vyrozuměn, zda a v jaké výši mu byla dotace schválena a bude vyzván k uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Schválené dotace budou vyplaceny na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, ve které bude mimo jiné stanovena povinnost předložit finanční vypořádání poskytnutých finančních prostředků.

Na dotaci nevzniká právní nárok. V případě nerozdělení vyhrazených prostředků bude možné podat žádost i v průběhu roku 2018. 

 

Žádost editovatelná zde ke stažení

Finanční vypořádání editovatelné zde ke stažení

Veřejnoprávní smlouva zde ke stažení (NEVYPLŇUJTE - jen pro informaci)

Pokyny zde ke stažení