Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

OBECNÍ DOTACE V ROCE 2019

 

Zastupitelstvo obce Tismice na svém jednání dne 29.1.2019 rozhodlo, že v roce 2019 je možné žádat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tismice.

Zastupitelstvo obce Tismice na svém jednání dne 6.5.2019 schválilo rozdělení dotací takto:zde ke stažení

 

V rozpočtu je na dotace z obecního rozpočtu vyčleněno 100 000,- Kč.

O poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tismice mohou subjekty žádat individuálně na předepsaných formulářích.

Žádat mohou právnické osoby.

Uznatelnými výdaji jsou výdaje vzniklé od 1.1. 2019.

O přidělení dotací rozhodne Zastupitelstvo obce Tismice na své schůzi.

Termín ukončení příjmu žádostí je středa 6. 3. 2019 v 19:00 hod.

Žádosti (formulář nazvaný Tismice žádost 2019 editovatelná + položkový rozpočet) mohou být podány v listinné podobě a následně osobně doručeny do kanceláře Obecního úřadu v Tismicích, kde budou opatřeny podacím razítkem anebo poštou tak, aby byly Obecnímu úřadu Tismice doručeny nejpozději 6. 3. 2019. Žádosti mohou být zaslány též e-mailem na adresu ou.tismice@volny.cz ve formátu pdf (naskenované se všemi náležitostmi vč. podpisu žadatele) a to rovněž v termínu středa 6. 3. 2019 v 19:00 hod.

Žádosti musí obsahovat všechny povinné náležitosti. Žadatel může požádat o podporu více projektů.  Ke každému projektu musí být podána samostatná žádost. Žadatel bude obcí Tismice na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Tismice vyrozuměn, zda a v jaké výši mu byla dotace schválena a bude vyzván k uzavření veřejnoprávní smlouvy. Schválené dotace budou vyplaceny na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, ve které bude mimo jiné stanovena povinnost předložit finanční vypořádání poskytnutých finančních prostředků.

Na dotaci nevzniká právní nárok. V případě nerozdělení vyhrazených prostředků bude možné podat žádost i v průběhu roku 2019. 

 

Žádost editovatelná zde ke stažení

Finanční vypořádání editovatelné zde ke stažení

Veřejnoprávní smlouva  zde ke stažení (NEVYPLŇUJTE - jen pro informaci)

Pokyny zde ke stažení