Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

MŠ Tismice

vyhlašuje

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2019- 2020

 

 

Výsledky zápisu:

 

Přijaté děti 1,3,4,5,6,11,12,14,15,17

 

Co Vás čeká  
Vyzvednutí rozhodnutí Od 10:00 dne 30.5.2019 si bude možné vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.
Schůzka pro nově přijaté děti  17.6. 2019 od 16 hod ve třídě Lvíčat

 

 

Dne  06. 05. 2019 od 15:00 hod. do 17:00 hod. se koná zápis do Mateřské školy Tismice.
 

CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU:


Tiskopis ( žádost o přijetí)zde ke stažení

Rodný list dítěte

Občanský průkaz

Kritéria pro přijetí dítěte -

Evidenční list dítěte - zde ke stažení

Bez potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkováno nebude možné dítě příjmout

k předškolnímu vzdělávání.

Náhradní termín lze dohodnout na tel. 321 623 321

Tiskopisy k zápisu je možné si kdykoliv vyzvednout přímo v Mateřské škole Tismice.

 

Přijmání dvouletých dětí do MŠ

Pro úspěšné zařazení dvouletého dítěte do MŠ je potřeba, aby dítě před nástupem zvládalo:

  1. dítě je přes den bez plen
  2. dítě si zvládne říct a dojít na toaletu
  3. dítě umí samo pít z hrnečku
  4. dítě jí samo lžící
  5. dítě je zvyklé na chůzi (s dětmi chodíme na procházky– délka je přizpůsobována věku a schopnostem dětí)
  6. dítě projevuje snahu o samostatné oblékání, je z rodiny motivované k samostatnosti v sebeobsluze
  7. dítě je zvyklé respektovat určitá pravidla (nevbíhá do silnice, neutíká, když ho dospělý volá)

 

 

NOVINKY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018:

 


Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu

k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) - blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Vymezení spádových mateřských škol

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34a odst. 2 školského zákona.

Zvýhodnění dle spádové MŠ

V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání, budou u zápisu pro školní rok 2017/2018 přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu dané spádové MŠ, na které se bude od 1. 9. 2017 vztahovat povinné předškolní vzdělávání (tedy děti, které k 31. 8. 2017 dovrší věk minimálně 5 let).

Pro mladší děti bude toto zvýhodnění uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s novelizací školského zákona.

Změna termínu zápisu.

Od školního roku 2017/2018 určuje školský zákon závazný termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na období od 2. května do 16. května.