Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

257ZTU.gif

Aktuality

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2018/2019     

Seznam přijatých dětí zde ke stažení

21.6. Schůzka rodičů nově přijatých dětí od 16:30 hodin

Po předchozí emailové domluvě, je možné si vyzvednou v budově MŠ Tismice rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte.

 

Z důvodu zavedení GPDR(ochrana dat) není možné již vystavovat jmenný seznam děti a částky za stravné. Z tohoto důvodu se bude platit za měsíc červen záloha 600,-Kč a za červenec 300,-Kč.

 

 

Provoz Mš bude uzavřen:

 

1.Hlavní prázdniny od 14.7. 2018 do 2.9.2018

 

2. Státní svátek 01.05.2018 Svátek práce

                         08.05.2018 Den vítězství

                         05.07.-06.07.2018 Cyril a Metoděj, Jan Hus

 

Plán akcí pro školní rok 2017/2018

 

Plán akcí bude průběžně doplňován

 

Září

 18.9. začínáme jezdit na plavání Poděbrady

19.9. Divadélko - jedeme na Safari

Říjen

4.10. Divadélko Kůzle- Zazpívejme notu pro křiklouna Otu

5.10 Knihovna Český Brod. Pojedou děti ze třídy Lvíčat. Scházení dětí v MŠ do 8 hod.

Listopad

2.11. Fotografování dětí

3.11 Dušičkový rej - děti přijdou ráno v maskách :-)( masky spíše strašidelné)

9.11. Co malí medvědi o podzimu nevědí -divadélko Koloběžka

10.11. Lampiónový průvod ke Svatému Martinovi (16:30 Začátek akce u Mateřské školy Tismice, kde rodiče společně s dětmi    pomohou získat podkovu pro koně Svatého Martina. Odměnou jim budiž ochutnávka Svatomartinského vína a Svatomartinských rohlíčků.18:00 Lampionový průvod za Svatým Martinem, který se má objeviti na louce pod lesem.Všichni jste srdečně zváni!)

Prosinec

5.12. Návštěva Svatého Mikuláše v dopoledních hodinách

14.12. Kouzelník a zlobivé míčky - Navaro

18.12. Vánoční besídka pro rodiče ze třídy Lvíčat od 16 hod.

20.12 Vánoční besídka ve třídě Sluníček od 16 hod.

21.12.Přiletí Ježíšek i do naší školky

22.12. Vánoční koledování po Tismicích

Leden

8.1. screening předškoláků

10.1. Divadélko Kůzle - Cukrové Tintili vintili

15.1. Začínáme se solničkou

Únor

6.2. Ošklivé káčátko

22.2. Masopustní rej. Děti přijdou ráno v maskách

26.2.-2.3. Prázdniny pro předškoláky (nemusí se písemně omlouvat v případě nepřítomnosti).

26.2. Solná jeskyně se nekoná

Březen

5.3. Nepojedeme do solné jeskyně, která je uzavřena z důvodu dovolené. Náhradní termín bude 14.3.2018

7.3. Putování zemí Zvědozemí

Duben

5.4. Knihovna Český Brod

21.4. Den Země na Klepci ( děti z MŠ mají vystoupení u jezírek)

25.4.Začarovaný korálový útes

Květen

16.5. Společné fotografování

23.5. Rytmická šou

30.5. Výlet na zámek Berchtold. Pojedou obě třídy. Pravděpodobná cena při 43 dětech 250,- Kč Odjjezd v 9:00 a návrat do 15:30 hod.

Červen

1.6. V dopoledních hodinách dětský den

19.6. Cirkus Adonius

19.6. Rozloučení s předškoláky, kteří odchází do školy. Začátek bude v 16 hodin. Dobroty na pohoštění jsou vítány.

21.6. Schůzka rodičů nově přijatých dětí od 16:30 hodin

28.6. Rozloučení se školním rokem od 17:30 hodin. Tradičně bude opékání buřtíků( prosím o donesení vlastních vidlic) a nebude ani chybět opékání hadů. Pak budou moci děti od 4 let přespat ve školce :-)

 

PLATBA STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE TISMICE 112, ČESKÝ BROD

Vážení rodiče,

            Stravné se bude platit měsíčně nejpozději do 15 dne v měsíci. Výpočet platby budete mít k dispozici na internetových stránkách naší MŠ v sekci Mateřská škola aktuality a na nástěnce za vchodovými dveřmi v budově MŠ.

            Školné se bude platit v měsíci září 400 Kč dále pak čtvrtletně.  Příklad: Platba v říjnu 2017-  1200,- Kč za období říjen, listopad, prosinec. Další platba proběhne v lednu 2018 – 1200,-Kč za období leden, únor, březen. Následná platba proběhne v dubnu 2018– 1200,- Kč za období, duben, květen, červen. Za červenec zaplatí pouze Ti, co budou docházet na prázdninový provoz a to polovinu školného 200,- Kč.

Pozor stravné a školné má svůj vlastní variabilní symbol.

 

Důležité údaje:

Číslo účtu příjemce platby:  9305310297

Kód banky: 0100

Variabilní symbol školné:  

Variabilní symbol stravné:

Poznámka pro příjemce: jméno dítěte

Datum splatnosti: do 15 dne v měsíci

 

Prosíme o pečlivé vyplnění všech údajů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze sběru papíru se dětem zakoupilo posezení na zahradu v hodnotě 5 000,- Kč. Moc děkujeme všem dárcům.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Získali jsme dotaci na dovybavení hřiště

Projekt s názvem „Využití recyklovaného plastu pro relaxaci dětí aneb obnova dětského hřiště tismické mateřinky II.etapa“ byl dokončen.

                    Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Celková částka za projekt činila 151 120,- Kč. Z toho výše dotace, která byla poskytnuta Středočeským krajem činila 143 564,- Kč.

Pořízeny byly tyto prvky:

1. Houpačka orlí hnízdo

2. Přechodový pohyblivý most

3. Domeček pro děti s terasou

4. Věž se 4 nástupy

5. Domeček na ukládání hraček

Firma, která realizovala tento projekt nám zdarma věnovala balanční prvek - přechodové lávky.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

  • Moc děkujeme všem rodičům i panu Černému za sponzorské dary. Díky Vám se pro školku zakoupila nová keramická pec.

   

                                 

 

  • Sběr papíru se opravdu vydařil, za utržené peníze se díky Vám mohli zakoupit do obou tříd CD přehrávače. Moc děkujeme. Pokračujeme ve sběru dál. Jen pokud to bude možné tak moc prosím roztřídit zvlášť letáky, časopisy a noviny. Takto roztříděný sběr má vyšší hodnotu při výkupu.

 

Philips AZ787

 

TENTO PROJEKT

 

„Využití recyklovaného plastu

pro relaxaci dětí aneb obnova

dětského hřiště tismické mateřinky

 

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

v rámci osy IV LEADER

Programu rozvoje venkova ČR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

http://www.posemberi.cz/e_download.php?file=data/dvousl_editor/46csleft.jpg&original=logo_po%C5%A1embe%C5%99%C3%AD.jpg

 

  • Ve čtvrtek 12. 9. 2013 se na schůzce rodičů odsouhlasilo, že se založí kulturní fond, do kterého se za každé dítě do 15. 10. 2013 vloží 300,- Kč. Z tohoto fondu se budou hradit divadélka a jednou za čtvrt roku se udělá vyúčtování. 

 

 

  • Změna v odhlašování dětí                                                                   

Dítě je nutné odhlásit den předem nebo nejdéle ráno do 7:30 hod. na tel. 321623321 jinak bude stravné započteno!!!