Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

urad-obce/uredni-deska/ostatni-dokumenty/uzemni-plan-oznameni-spolecneho-jednani-o-navrhu-uzemniho-planu-574.html

resp. roklikněte odkaz zveřejnění na hlavní stránce www.tismice.cz a dále rozklikněte přílohy. Je to zazipováno. M. Zdražilová

13. 12. 2018 12:12
Dobrý den, pane Hrůzo.
Věcí se zabýváme. Již nyní je možné separaci plastů v nádobách kombinovat žlutými pytli, které si může každý za 5 Kč koupit na OÚ Tismice. Situace s papírem je dle našich informací v pořádku, naopak jsme zaznamenali podněty k prodloužení svozu papíru.
V případě, že je nemovitost pronajímána většímu počtu nájemníků, je třeba věc řešit individuálně.

Martina Zdražilová, starostka
Ladislav Hrůza
9. 12. 2018 05:52
Dobrý den, je možné přidělit další popelnice na recyklaci plastů a papíru řekl bych že by to určitě zajímalo i další občany Tismic. Děkuji za informaci.
Kateřina K
21. 10. 2018 17:15
Dobrý den, můžete sem někdo dat přímý odkaz na navrh územního plánu Tismic? Na stránkách Českého Brodu jsem jej nenašla
Občasný návštěvník
9. 4. 2018 12:48
Vážená paní ING. Zdražilová, děkuji za odpověď. Žádný vandalismus jsem nezaregistroval a přišlo mi, že závora je dostačující prvek k znemožnění při nejmenším skládky.
Dalo by se tedy říci, že prostor je monitorován.
Přeji, aby "fotopasti" zabránily všemu nehezkému.
Martina Zdražilová
5. 1. 2018 17:15
Dobrý den.
O dalším postupu budeme občany informovat v novém vydání Trubadúru.

Krátce: ke zprovoznění vodovodu a kanalizace dojde cca v březnu - dubnu 2018. Všichni obyvatelé budou k přepojení vyzváni.

Martina Zdražilová, starostka
2. 1. 2018 13:25
Dobrý den,
kdy orientačně začne fungovat vodovod a kanalizace?
Děkuji za informace.
Martina Zdražilová
6. 11. 2017 19:25
Vážený občasný návštěvníku.
Ke krásné cestě a krásným dřevěným výtvorům se tabulka nehodí o nic méně než vandalismus některých procházejících nebo občanů, kteří se domnívají, že cesta je ideálním místem pro skládku.

Martina Zdražilová
Občasný návštěvník
17. 9. 2017 20:08
Dobrý den. Jsem občasný návštěvník středočeské ovocné stezky a zaujala mne nově vytvořená "informační cedulka", která se za a) vůbec nehodí ke krásným dřevěným výtvorům a za b) nerozumím jejímu významu.

Fotopasti jsou nainstalovány z důvodu vzácného tvora vyskytujícího se v okolí Tismic, nebo snad z důvodu obav před africkým morem prasat (AMP)?

Předem děkuji za odpověď
Odkaz na foto
2. 6. 2017 10:15
Dobrý den, paní Badová.
Pokud nerovnosti na cestě vznikly v souvislosti se stavbou vodovodu, budou opraveny. Prověřím a se zhotovitelem případně domluvím na příštím kontrolním dnu.
Úpravy komunikací nejsou finální. Po dobu stavby se jimi pouze zajišťuje bezpečnost provozu. Po dokončení výkopových prací proběhnou finální úpravy povrchů.

S pozdravem


Martina Zdražilová, starostka
Badová Jana
25. 5. 2017 09:08
Dobrý den,
díry na silnici byly zabetonované. Jsou to teď spíš zpomalovací pražce, ale asi dobře, jelikož jsou Limuzy používané jako objízdná trasa a řidiči tu povětšinou nedodržují ani těch 50. Bylo by možné nějak vyspravit i cestu u křížku - zůstaly tu docela velké díry. Asi by stačilo i zarovnat bagrem.

Děkuji za odpověď,

Badová
Ladislav H
12. 5. 2017 17:32
Dobrý den, kdo zajištuje výkop pro vodoměrnou šachtu případně obetonování osazení případně zapojení? co vše si hradí občan ? A co je hrazeno investorem obcí ?
Děkuji za informace.
Ladislav H
5. 5. 2017 13:41
Dobrý den.
Zhotovitel se nyní soustředil na dokončení hlavního průtahu obcí Tismice. V Limuzích se pak práce soustřeďují na osazení vodojemu, k němuž by mělo dojít v termínu od 11. 5. 2017.

Budování přípojek zatím probíhá jen nárazově nebo vůbec v závislosti na potřebě soustředit pracovníky na shora uvedené práce. O termínu jejich budování jsou majitelé nemovitostí jednotlivě, vždy předem, stavbyvedoucím kontaktováni a vzájemně je domluven vhodný termín realizace.

Děkuji za pochopení


Martina Zdražilová, starostka
Ladislav H
4. 5. 2017 00:21
Dobrý den,
šlo by že by zde firma Stavitelství řehoř alepoň orientačně zveřejnila plánovaný harmonogram prací půtlaků pro jednotlivé objekty v tismicích ?
Děkuji
26. 4. 2017 16:49
Děkujeme za pochvalu.
Je to tak, že stavíme vodovod a kanalizaci, nahrávání fotek jde bohužel stranou.
Za rok bude lépecheesy.gif.
Martina Zdražilová
6. 4. 2017 01:05
Dobrý den. Stránky pěkné, zaslouží pochvalu, ale dřívější měla bohatší fotodokumentaci.
Zdraví
Music Zone
Wyszukaj koncert
6. 4. 2017 01:04
Dobrý den. Stránky pěkné, zaslouží pochvalu, ale dřívější měla bohatší fotodokumentaci.
Zdraví
Music Zone
Wyszukaj koncert
Martina Zdražilová
5. 2. 2017 12:50
Dobrý den.
Svoz objemného odpadu organizujeme každoročně na přelomu března a dubna. Bude tomu tak i v roce 2017. O přesném termínu budou všichni občané informování pomoci SMS brány.

Martina Zdražilová
Ladislav
26. 1. 2017 20:33
Dobrý den, chtěl bych se zeptat kdy obec plánuje kontejnery na svoz objemného odpadu v roce 2017 děkuji za informaci
Marie Jindřišková Freundlová
18. 11. 2016 09:43
Vážená paní starostko, vážení zastupitelé, vážení občané,
jelikož v žádném případě necítím potřebu skrývat své názory pod "ochranou" anonymity, prohlašuji tímto, že oznámení na ČIŽP o nepovolené skládce v lajtlovickém lese jsem podala já osobně s uvedením veškerých nacionálií. Důvody, které mě k tomu vedly, rozhodně nevyplývají z jakékoli zášti či škodolibosti - jde mi pouze o to, aby se podobné věci v budoucnosti již nikdy neopakovaly. Skládka suti zůstává stále skládkou suti, byť by k ní vedly jakékoli bohulibé důvody. Kdo z vás by si za účelem zpevnění stráně na vlastním pozemku vysypal celé cihly a další stavební materiál s tím, že se jedná o úsporné řešení selským rozumem? :-) Moc si přeji, aby ten jediný kousek lesa, který má obec ve správě, sloužil ke svému účelu, tj. relaxaci nás všech obyvatel, aby do něj vjíždělo co nejméně vozidel, aby byl na cestě i podél ní pořádek a aby veškeré případné úpravy podléhaly úplně stejnému projednávacímu režimu, jako je tomu v případě naprosto všech ostatních aktivit spojených s úpravou komunikací v obci. Své oznámení jsem podala především jako pojistku, aby nezávislý orgán posoudil nezávadnost tohoto konání. Již z prvního zápisu ze schůze zastupitelstva jsem bohužel zjistila, že většina se přiklání spíše k nízkorozpočtovému řešení v podobě "zamaskování" navezené suti, což je z hlediska živoního prostředí naprosto neakceptovatelné. Samozřejmě, náprava bude stát jisté prostředky, které však nejsou pro nikoho v žádném případě likvidační, obzvlášť spojí-li síly všichni zúčastnění, především ti, kteří louku využívají ke své kratochvíli i k pobavení občanů za obecní peníze. Sama chci v této věci jít příkladem a nabízím svůj osobní finanční podíl na zjednání nápravy, pokud bude navrhované řešení alespoň trochu ekologicky přijatelné.
Marie Jindřišková Freundlová, občanka Lajtlovic
Martina Pelikánová
18. 2. 2016 11:49
Dobrý den, paní Kratochvílová,
Ráda bych se vyjádřila k příspěvkům níže.
Můj syn nikdy nikomu nebránil ve vstupu do knihovny, pouze stál blízko dveří stejně jako Vy. Také není pravdou, že nedodržuji otevírací dobu knihovny. Právě naopak. Pokud čtenáři nestíhají, tak jim knihy půjčuji i mimo tuto dobu a knihy mi mohou vrátit i jinde, stačí se domluvit. V roce 2015 byla knihovna uzavřena 3x a je opravdu obrovská náhoda, že Váš otec si vybral právě tuto dobu.
Máte pravdu, že obecní knihovna už není to, co bývala. V dnešní elektronické době do ní chodí jen málo čtenářů. Starší žáci a studenti si své referáty raději „vyguglují“ než by si knihy půjčili a přečetli. Tismická knihovna se stala místem potkávání místních maminek a jejich malých dětí. Mamky si spolu popovídají, jejich děti mi nakreslí obrázek, společně si pak vyberou knížku ke čtení na dobrou noc. Jejich rodiče je učí mít vztah ke knihám, proto nechápu, jak můžete tvrdit opak. Mladší žáci zase přicházejí pro knihy na četbu už ne povinnou, ale především kvůli projektu čtení pomáhá. A když už přijdou, tak si spolu zahrají nějakou společenskou hru anebo třeba skládají origami. Jsou to prostě děti a jsou hlučnější. Mě děti nevadí a ráda se s nimi setkávám nejen v knihovně a to třeba na  Noci s Andersenem, kterou pro ně každý rok pořádám. A věřte, že zájem je opravdu veliký.
Obecní knihovna je místo veřejné a právo ji navštěvovat mají všichni stejné.

Knihovní fond pravidelně aktualizuji a to ve spolupráci se zkušenými kolegyněmi z regionální knihovny v Kutné Hoře. Doporučily mi k vyřazení především knihy, které nikdo i několik desítek let nečetl, které už se nečtou a knihy poškozené. Mezi knihami nenašly žádnou vzácnost, které by měla být věnována zvláštní pozornost. Každý však máme své oblíbené, na tom se jistě shodneme.
Knihy opravdu skončily ve sběrně (doma topíme infratopením) a za těch pár korun jsem koupila barevné papíry a pastelky do knihovny. Toť pro Vaši informaci, abych nebyla nařčena z obohacování.
Pokud by jste měla další připomínky nebo rady ohledně knihovny, přijďte za mnou do knihovny. Já nemám potřebu se takto veřejně prezentovat.
Martina Pelikánová, knihovnice v Tismicích

Stránka