Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Odečty vodoměrů (zveřejněno 14.11.2018)

Měření odebrané vody provádí pověřený pracovník dodavatele a odběratel je povinen tomuto pracovníkovi umožnit přístup, kontrolu a odečet vodoměru. Odečet vodoměru bude prováděn 2x ročně obvykle v měsících leden a červenec Informace o odečtech vodoměru budou uveřejněny na úřední desce obce Tismice, na webových stránkách obce Tismice a zaslána e-mailem odběrateli na adresu vedenou v záhlaví. Toto oznámení se zveřejní alespoň 10 dní předem.

Odečty vodoměrů budou prováděny pověřenými zaměstnanci obce (J. Koza, P. Heřtus, J. Dittrich, V. Sus) v termínu od pondělí 14.1. do neděle 20.1. 2019 vždy od 12:00 do 19:00 hod. Občané budou kontaktováni osobně popř. termín domluven předem telefonicky. Každý je v souladu s uzavřenou smlouvou o dodávce pitné vody povinen strpět fyzický odečet vodoměru pověřeným pracovníkem obce. Během odečtu bude pořízena kontrolní fotodokumentace připojení (vodoměru a plomby).

Upozorňujeme, že:

Přípojka ani vnitřní vodovod nesmí být jakkoliv propojeny s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, a to ani přes uzavíratelné šoupě, jednosměrný ventil či jen dočasně (přepínání je zakázané).