Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 
Řád veřejného pohřebiště v Tismicích zde ke stažení
 
Hroby přenechané pozůstalými do majetku obce K PRODEJI

Hrobové místo č. 99 (2,00 x 1,00 m) – pravá strana hřbitova, 3. řada

Hrobové místo č. 203 (2,00 x 1,00 m) – levá strana hřbitova, 5. řada

 

 

KOLIK STOJÍ PROVOZ HŘBITOVA?
za 2011 zde ke stažení
za 2012 zde ke stažení
za 2013 zde ke stažení
za 2014 zde ke stažení
za 2015 zde ke stažení
 
 
 
Informace provozovatele o skončení nájmu
hrobových míst - AKTUALIZOVÁNO 17. 6. 2016
 
 
Hrob č. 210 rodiny Votýpkových byl exhumován a nadále slouží jako "obecní" hrob, do něhož jsou společně ukládány ostatky z opuštěných exhumovaných hrobů.
 

Obec Tismice, provozovatel Veřejného pohřebiště v Tismicích, tímto v souladu s § 25 odst. 8 a 9 a rovněž v souladu s § 20 písm. g) bodu 4 Zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v aktuálním znění, upozorňuje na skončení nájmu k níže uvedeným hrobovým místům. Provozovatel opakovaně od roku 2003, následně také v roce 2013 - 2015 písemně doporučeným dopisem a také způsobem v místě obvyklým (uveřejněním informace v areálu veřejného pohřebiště a v občasníku Trubadúr) upozornil nájemce  na skončení sjednané doby nájmu. Nájemci níže uvedení nepožádali o uzavření nájemní smlouvy a neodebrali svá hrobová zařízení ve stanovené lhůtě, tj. do 1. 9. 2015.

Se zařízeními hrobových míst včetně ostatků bude nadále nakládáno jako s věcmi opuštěnými.

 

Text oznámení a fotopodklady zde zde ke stažení

Pozn.:

K hrobu č. 229 již byla nově uzavřena smlouva s obcí Mrzky.

 

Hroby k nimž se nikdo nepřihlásil od 2. 10. 2013

Hrobové místo č. 112 – pravá strana hřbitova, 5. řada – Žohová, Kudláček, Žbánková

Hrobové místo č. 51 – pravá strana hřbitova, 1. řad u zdi – rodina Miškovských, Mikšíková, Bohuslávek